CARA PENGGUNAAN

Terma dan syarat

Terma dan Syarat Jualan ServerLIFT

1. Pembelian tertakluk kepada penerimaan Terma & Syarat Jualan ServerLIFT.
2. Nombor sebut harga hendaklah dirujuk pada pesanan pembelian.
3. ServerLIFT menghantar pesanan dalam pembungkusan khusus yang direka untuk setiap produk.
4. Harga untuk caj penghantaran perkhidmatan khas seperti yang ditunjukkan dijamin untuk AS sahaja.
5. Harga untuk Kanada dan Mexico mungkin lebih tinggi daripada yang ditunjukkan.
6. Pelanggan antarabangsa (termasuk Kanada) bertanggungjawab untuk semua adat istiadat dan pembrokeran.

Sebagai pengeluar ISO: 9001, ISO: 14001, dan ISO: 45001 yang diperakui, ServerLIFT telah memberikan komitmen kepada pelanggan, pembekal dan komuniti kami, untuk terus meningkatkan dan menyampaikan produk dan perkhidmatan yang memenuhi atau melebihi standard kualiti dan kualiti yang tertinggi meminimumkan kesan persekitaran.

TAWARAN PEMBELI YANG BERHASIL DARI KUTIPAN SERVERLIFT CORPORATION (SERVERLIFT) DIPERLUKAN SECARA JELAS DENGAN PERSETUJUAN PEMBELI UNTUK TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERBADANAN SERVERLIFT DAN SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA DAN JUALAN DIJelaskan DI SINI DIBERI, DIBERI. SEMUA PESANAN AKAN TERHADAP TERMA DAN SYARAT INI TANPA KECUALI YANG LAIN DITETAPKAN OLEH SERVERLIFT DAN PEMBELI DALAM MENULIS.

SEBUTHARGA

 1. Sebut harga berlaku selama 30 hari (harga penghantaran adalah anggaran, berlaku selama 7 hari, dan mungkin perlu disebut semula pada masa pesanan) dari tarikh sebut harga kecuali dinyatakan sebaliknya.
 2. Sebut harga hanya sah untuk produk dan syarat penghantaran yang diberikan oleh Pembeli pada masa sebut harga diminta. Perincian spesifik mengenai produk, layanan, dan pengiriman yang diminta tercermin dalam petikan ini yang apabila diterima oleh Pembeli akan menjadi identifikasi pengendalian produk yang akan dikirimkan, perkhidmatan yang akan diberikan dan syarat pengiriman.
 3. Semua harga dan kewajiban seperti yang disebutkan berlaku hanya untuk sebut harga ini. Harga boleh berubah.
 4. Harga tertakluk kepada penerimaan syarat pembayaran ServerLIFT.
 5. Semua harga adalah dalam Dolar AS.

SYARAT JUALAN

 1. SYARAT DAN SYARAT PEMBELI: Sekiranya Pembeli menyerahkan kepada ServerLIFT pesanan pembelian, kontrak atau dokumentasi lain yang merangkumi terma dan syarat atau terma dan syarat rujukan yang berbeza dari atau sebagai tambahan kepada yang dijelaskan di sini.
  1. ServerLIFT berhak untuk membantah dan / atau memerlukan semakan terhadap terma dan syarat tersebut dan tidak semestinya dan secara automatik memberi persetujuan kepada mereka.
  2. Terma dan syarat yang dihantar akan dianggap hanya sebagai tawaran balas dan tidak akan mengikat kecuali dipersetujui secara bertulis oleh pekerja atau ejen ServerLIFT yang diberi kuasa.
  3. Terma dan Syarat Pembeli tidak akan dianggap sebagai sebahagian daripada kontrak antara pihak. Terma dan syarat di sini, kecuali Syarat Jualan ini, bukan merupakan tawaran dan boleh berubah.
 2. PENERIMAAN:
  1. Semua pesanan pembelian dan / atau kontrak tertakluk kepada penerimaan oleh ServerLIFT di tempat perniagaannya di Negeri Arizona. Penerimaan sebut harga ini, sama ada nombor sebut harga disebut atau tidak oleh Pembeli pada masa penjualan, dan melainkan jika dinyatakan sebaliknya dibantah oleh Pembeli sebelum penjualan, merupakan persetujuan Pembeli terhadap Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini.
  2. Sebarang perubahan dalam terma atau syarat tambahan tidak akan mengikat ServerLIFT, melainkan jika secara khusus dipersetujui secara bertulis oleh pekerja atau ejen ServerLIFT yang diberi kuasa.
 3. HARGA:
  1. Harga invois akhir adalah tertakluk kepada penerimaan syarat pembayaran ServerLIFT.
  2. Semua harga adalah dalam Dolar AS.
  3. Bayaran balik untuk pesanan yang dikembalikan yang layak akan dihantar dalam masa 30 hari dari penerimaan barang yang dikembalikan.
 4. PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN:
  1. ServerLIFT berhak untuk membatalkan pesanan pembelian atau kontrak pada bila-bila masa sebelum penghantaran tanpa penalti.
  2. Semua pesanan boleh dikembalikan dan / atau dibatalkan oleh Pembeli dalam masa 30 hari untuk bayaran balik penuh termasuk kos penghantaran balik. Untuk memenuhi syarat untuk pengembalian dana penuh, produk yang dikembalikan mesti diterima dalam keadaan yang boleh diterima secara komersial, bebas dari kerosakan yang disebabkan oleh kekerasan, pengabaian, atau penyalahgunaan atau tindakan atau tindakan lain yang tidak dilakukan oleh Pembeli.
  3. Setelah pembatalan pesanan oleh Pembeli, hanya bahagian pesanan yang belum dipenuhi oleh ServerLIFT atau pesanan yang telah dipenuhi dan masih memenuhi syarat untuk pembatalan di bawah syarat-syarat ini yang boleh dibatalkan.
 5. CUKAI:
  1. Pembeli bertanggungjawab untuk membayar sebarang dan semua cukai penjualan dan penggunaan yang berlaku.
  2. ServerLIFT tidak mengekalkan perhubungan di luar negara bagian Arizona, AS, dan dengan itu tidak mengumpulkan penjualan dan menggunakan cukai bagi pihak Pembeli dalam bidang kuasa lain.
  3. Dengan mengirimkan pesanan ke ServerLIFT berdasarkan sebut harga ini (sama ada melalui pesanan pembelian, kontrak atau dokumentasi lain), Pembeli menerima tanggungjawab untuk pengiriman apa-apa dan semua cukai penjualan dan penggunaan yang berlaku yang, atau mungkin, perlu dibayar di luar negara bagian Arizona atau kepada agensi percukaian selain dari Negeri Arizona, mana-mana perbandaran di dalam Negeri Arizona, atau mana-mana bahagian politik di Negeri Arizona. Pembeli akan memberikan ServerLIFT dokumentasi atau bukti kiriman wang tersebut, atas permintaan, selama tujuh (7) tahun selepas tarikh pesanan.
  4. ServerLIFT akan membayar lebih awal dan menambahkan semua penjualan, hak istimewa transaksi, dan penggunaan cukai yang berlaku pada invois Pembeli untuk penjualan yang dihantar di negara bagian Arizona, AS.
  5. Penjualan yang dibuat kepada Pembeli yang menjual kembali produk dan perkhidmatan kepada pihak ketiga hanya dikenakan cukai penjualan dan penggunaan, bahkan di kawasan di mana ServerLIFT mempertahankan hubungan, penjualan yang dilakukan kepada pihak terakhir dalam rantai transaksi.
  6. Pembeli akan menyerahkan Sijil Penjualan Semula ke ServerLIFT sebelum pemenuhan pesanan sekiranya Sijil Penjualan Semula untuk Pembeli semasa di bidang kuasa tujuan belum ada pada ServerLIFT.
  7. Pembeli akan memberikan ServerLIFT dokumentasi atau bukti menjual semula kandungan pesanan, atas permintaan, selama tujuh (7) tahun selepas tarikh pesanan.
  8. Pembeli melepaskan dan tidak menanggung ServerLIFT untuk apa-apa dan semua yuran atau penalti yang disebabkan oleh pembayaran atau pembayaran lewat pembayaran dan penggunaan cukai di luar negeri Arizona, AS dan menahan ServerLIFT tidak berbahaya, dan dari, sebarang liabiliti, kerosakan atau tuntutan, termasuk kos dan perbelanjaan pengadilan yang munasabah dan kos pengadilan yang timbul daripada tidak membayar cukai yang mana Pembeli bertanggungjawab di bawah Terma dan Syarat ini.
 6. SYARAT DAN PENGIRIMAN BAYARAN:
  1. Atas budi bicara ServerLIFT, syarat kredit / pembayaran boleh diperpanjang, diubah, atau dicabut kepada Pembeli untuk pembayaran. Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk penubuhan, pengubahsuaian, atau pembatalan terma kredit termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
  2. Pemeriksaan kredit sejarah pembayaran, koleksi, dan penilaian.
  3. Sejarah pembayaran lalu dengan ServerLIFT.
  4. Ukuran pesanan dan jenis syarat kredit yang dicari.
  5. Pembayaran yang tidak tertakluk pada syarat kredit mesti dihantar sepenuhnya pada masa invois dan sebelum pengeluaran barang atau penghantaran.
  6. Syarat kredit tidak terpakai untuk pembayaran kad kredit atau pesanan alat ganti.
  7. Pembeli bertanggungjawab untuk membayar mana-mana dan semua cukai, duti dan bayaran destinasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada tarif kastam, PPN, HST, GST, dan / atau PST.
  8. Semua harga adalah dalam dolar AS dan pembayaran mesti dibuat dalam dolar AS.
  9. Syarat pembayaran bermula pada tarikh penghantaran.
  10. Semua pembayaran mesti dihantar pada atau sebelum tarikh akhir invois.
  11. Bagi pelanggan di Amerika Utara, pembayaran yang diterima 15 hari atau lebih selepas tarikh akhir invois akan dianggap jatuh tempo. Di semua wilayah lain, pembayaran yang diterima 30 hari atau lebih selepas tarikh akhir invois akan dianggap jatuh tempo. Baki belum bayar mungkin dikenakan pengumpulan dan / atau tindakan lain.
  12. Akaun pembeli dengan ServerLIFT mungkin tidak dianggap baik kerana pembayaran lewat. Akaun yang tidak mempunyai reputasi baik boleh mengakibatkan perubahan syarat kredit atau pembayaran.
  13. Sekiranya kehilangan atau kerosakan penghantaran, di mana ServerLIFT bertanggungjawab untuk penggantian barang yang dihantar, terma kredit dan tarikh akhir pembayaran yang berlaku untuk Pembeli akan ditetapkan semula ke tarikh barang pengganti dihantar.
  14. Nombor invois harus dirujuk pada pembayaran yang dihantar.
  15. Bayaran bank yang dibebankan ke ServerLIFT sebagai hasil pembayaran Pembeli atau kaedah pembayaran, termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran pemindahan wang, yuran penukaran mata wang, dan bayaran cek dikembalikan adalah tanggungjawab Pembeli. Bayaran ini boleh ditambahkan ke jumlah invois pada masa pengiriman wang, atau kemudian dibayar kepada ServerLIFT melalui kaedah lain.
  16. Sekiranya Pembeli mempertikaikan apa-apa aspek invois, termasuk produk, perkhidmatan, atau harga, pertikaian tersebut harus dibuat secara bertulis kepada ServerLIFT dalam masa 5 hari dari tarikh penerimaan invois. Pertikaian tidak membebaskan Pembeli dari kewajiban untuk membayar pembayaran sepenuhnya pada tarikh akhir invois, kecuali jika dipersetujui secara jelas oleh ServerLIFT. Pembayaran harus dilakukan secara penuh, dan sebahagian, jumlah yang dipertikaikan mungkin tidak ditahan. Pembeli dan ServerLIFT akan berusaha menyelesaikan sebarang pertikaian dengan segera dan dengan itikad baik.
  17. Jumlah yang dipertikaikan diselesaikan atas permintaan Pembeli setelah pembayaran dibuat akan dikembalikan kepada Pembeli oleh ServerLIFT dalam 15 hari penyelesaian.

Mengapa PELANGGAN KAMI MENGANDUNG SERVERLIFT

Robert SchaferRobert Schafer
20:52 20 Apr 22
The ServerLIFT team was very professional and great to work with from the start. From their sales group to their shipping staff, all were more than willing to help, providing information and updates, and ensured we received our lift in a very timely fashion. Within 24 hours of its arrival, my I.T. dept has reported the lift is working well and the remote (pendant) this unit was equipped with is a very useful feature. Good people, good product.
Jordan BrooksJordan Brooks
21:31 10 May 21
I have been working with ServerLIFT for several years and have had nothing but a great experience every time. Their staff is extremely professional and knowledgeable. Brandon always goes above and beyond to make sure all of our projects run smoothly.
Ben HoBen Ho
12:18 03 May 21
We've been working with ServerLIFT for years and they are great expertise in their product type and target market. They provided us with the excellent technology which is definitely effective and safe with the several proven product compliance certifications.We are optimistic and confident to promote ServerLIFT, a comprehensive Server handling solutions which are superb in helping mobility of heavy and bulky equipment and prevent injuries in the migration or setting up of Data Centers.ServerLIFT is trustworthy and the accountability to take responsibility for quality issues and always address to them immediately and quickly. Their actions are truly commendable based on my personal experience working as a Distributor for ServerLIFT for the past years.
Eric GoodmanEric Goodman
23:12 23 Apr 21
ServerLIFT has delivered a superior product and a customer service experience to match. Their friendly and professional staff has been very helpful to our team and shares values with our company as well. We are happy with ServerLIFT and highly recommend!
Tony KhouryTony Khoury
19:47 22 Apr 21
These guys make the best product of it's type on the market. I have dealt with them for many years and through various companies I have worked for and have always found them to be professional. They clearly understand where their product fits in the market.
js_loader
Bercakap dengan pakar untuk mencari penyelesaian mengangkat yang tepat untuk pusat data anda.

Muat turun kertas putih PERCUMA kami, "Amalan Terbaik untuk Pengendalian Peralatan Pusat Data"

Menggunakan peralatan yang salah dan mengabaikan standard keselamatan di pusat data anda boleh menyebabkan kos yang tidak dapat dihitung. Buku panduan percuma kami memperincikan cara mengelakkan kecederaan dan melaksanakan peralatan yang betul untuk projek yang betul.

Amalan Terbaik-Tarikh-Pusat-Peralatan-Penanganan-Penutup

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

Membeli Perangkat Pengangkat Pusat Data

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

Amalan Terbaik untuk Pengendalian Peralatan Pusat Data

Dapatkan Dapatan Terkini

Kami menghormati privasi anda dan tidak akan pernah menjual, menyewa, menyewakan atau memberikan maklumat anda kepada pihak ketiga, dan kami juga tidak akan menghantar e-mel yang tidak diminta kepada anda.

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

Panduan Migrasi Pusat Data

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

Buku Panduan Keselamatan Pusat Data

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

Amalan Terbaik untuk Memindahkan Jabatan IT di Pusat Data

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

kertas kerja pelan tindakan penyatuan pusat data