CARA PENGGUNAAN

Penghantaran & Penghantaran

Penghantaran & Penghantaran

 1. Tarikh penghantaran yang disebut harga dianggarkan dan tertakluk pada ketersediaan barang pada saat penerimaan pesanan oleh ServerLIFT, dan tertakluk kepada pendedahan sepenuhnya oleh Pembeli apa-apa dan semua maklumat penghantaran atau penghantaran yang diminta oleh ServerLIFT.
 2. Penghantaran barang tidak akan ditahan atau ditangguhkan secara tidak masuk akal untuk akaun dalam keadaan baik atau untuk pesanan pra-bayar. Baki jatuh tempo yang lalu boleh mengakibatkan penangguhan atau penangguhan penghantaran ServerLIFT kepada Pembeli, walaupun dalam hal pesanan pra-bayar. Sebarang dan semua kos untuk ServerLIFT untuk kelewatan penghantaran yang disebabkan oleh kelewatan pembayaran, pembayaran, penangguhan akaun dan kredit, atau kelewatan lain yang disebabkan oleh Pembeli, ejen, sekutu atau pelanggan Pembeli, akan menjadi tanggungjawab tunggal Pembeli dan Pembeli bersetuju untuk membayar balik ServerLIFT untuk semua caj dan bayaran yang berkaitan.
 3. Penghantaran ke / dalam Amerika Utara akan diatur oleh syarat penghantaran berikut: Penghantaran yang dibuat ke atau dihantar ke luar Amerika Utara akan diatur oleh Syarat Penghantaran yang khusus dan dipersetujui seperti yang ditentukan oleh INCOTERMS 2010.
 4. Risiko kerugian akan diserahkan kepada Pembeli pada waktu dan di tempat penghantaran yang dinamakan. Apabila Pembeli mengatur bahagian penghantaran, risiko kerugian akan diberikan kepada Pembeli semasa pemindahan barang dari ServerLIFT atau ejennya kepada Pembeli atau ejennya.
 5. Petunjuk Tip N 'Tell diletakkan pada semua kadbod dan peti yang dihantar oleh ServerLIFT. Indikator-indikator ini akan diaktifkan sekiranya barang-barang itu tergelincir atau jatuh di sebelahnya. Pada masa dan tempat penghantaran, penerima atau ejen penerima mesti memeriksa Petunjuk N untuk setiap bahagian dalam penghantaran. Sebarang petunjuk yang diaktifkan serta semua kerosakan yang dapat dilihat pada barang dan pembungkusan mesti dicatat pada Bill of Lading oleh penerima dan pemandu sebelum menerima penghantaran.
 6. Walaupun tidak ada kerosakan yang dapat dilihat, pengiriman harus dibongkar dan diperiksa. Dalam semua keadaan kerosakan, gambar harus diambil jika mungkin, dan bungkusan harus disimpan.

  ServerLIFT mesti dihubungi dengan segera dan diberitahu secara bertulis setelah mengetahui kerosakan atau kecacatan.

  Pembeli bersetuju bahawa kerosakan atau kecacatan yang disebabkan oleh penghantaran atau kesalahan penanganan yang tidak diperhatikan pada masa penghantaran, didokumentasikan, dan diungkapkan kepada ServerLIFT pada hari penghantaran, akan dianggap telah berlaku setelah waktu penghantaran dan tidak akan dilindungi oleh Jaminan ServerLIFT atau tanggungjawab ServerLIFT, ejen atau pembawanya.

 7. Semua harga penghantaran adalah anggaran. Pembeli bersetuju untuk membayar semua caj penghantaran akhir mengikut Syarat Penghantaran sebagaimana yang berlaku, termasuk caj untuk mana-mana dan semua perkhidmatan khas yang diminta oleh pembawa pada masa penghantaran walaupun tidak diminta terlebih dahulu.
 8. MAJEUR KEKUATAN: ServerLIFT tidak bertanggungjawab atas kelewatan atau kegagalan untuk melaksanakan disebabkan oleh sebab-sebab di luar kawalannya yang wajar. Sebab-sebab ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kebakaran, ribut, banjir, letupan, kemalangan, tindakan musuh awam, terorisme, pertikaian buruh, kekurangan tenaga kerja, pengangkutan, atau kegagalan atau kelewatan pengangkutan, ketidakmampuan untuk mendapatkan bahan mentah atau mesin untuk pembuatan alatnya, tindakan Gd, tindakan Kerajaan Persekutuan atau mana-mana agensi daripadanya, tindakan mana-mana kerajaan negeri atau tempatan atau agensi daripadanya, dan tindakan kehakiman. Sebab yang serupa akan memaafkan Pembeli kerana gagal mengambil barang yang dipesan oleh Pembeli, selain dari barang yang sudah dalam perjalanan, atau yang terutama dibuat-buat dan tidak mudah dijual kepada orang lain.
 9. PEMILIHAN UNDANG-UNDANG DAN FORUM: Perjanjian ini dan pelaksanaannya memenuhi kewajiban yang dikenakan olehnya, pembinaan dan penafsiran diatur oleh undang-undang Negara Arizona, atau tempat lain yang dipersetujui bersama oleh kedua-dua pihak, dengan pengecualian undang-undang forum lain dan tanpa berkenaan dengan bidang kuasa di mana tindakan atau prosiding khas dapat dilaksanakan. Pembeli hendaklah, setiap saat, mematuhi semua undang-undang dan peraturan persekutuan, negeri dan tempatan yang berlaku. Kecuali jika dipersetujui oleh kedua-dua pihak, Mahkamah Tinggi Arizona untuk Daerah Maricopa dan Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Arizona untuk kes-kes yang mempunyai bidang kuasa subjeknya mempunyai bidang kuasa tunggal dan eksklusif mengenai kes yang dibawa untuk ditegakkan, atau mentafsirkan perjanjian ini dan memutuskan sebarang pertikaian yang timbul di bawahnya.
 10. PERMOHONAN BARANG DAN PENGGUNAAN YANG BERTANGGUNGJAWAB: ServerLIFT, ejennya, kontraktor, perunding, pekerja, pegawai, dan pengarahnya tidak bertanggungjawab untuk semua tuntutan, kerugian, tuntutan, penghakiman, penghargaan, kos atau perbelanjaan sama ada timbul dalam tuntutan atau kontrak, termasuk kos, perbelanjaan dan kos Peguam, yang timbul daripada (i) aplikasi Barang ke reka bentuk dan / atau produk Pembeli, atau bantuan ServerLIFT dalam penerapan Barang, (ii) tindakan atau kelalaian Pembeli atau pekerja yang cuai, (iii) kegagalan untuk menggunakan atau mengekalkan produk ServerLIFT sesuai dengan arahan penggunaan dan penyelenggaraan mereka atau (iv) Pelanggaran Terma dan Syarat ini oleh Pembeli.
 11. SULIT: Kedua-dua pihak tidak akan mendedahkan Maklumat Rahsia kepada pihak ketiga melainkan pihak yang mendedahkan itu mendapat persetujuan bertulis daripada pihak lain. Maklumat yang diungkapkan oleh salah satu pihak antara satu sama lain bahawa pihak yang mendedahkan belum tersedia untuk umum (iaitu melalui laman web mereka, atau yang dapat diperoleh dengan mudah dan munasabah) akan dianggap secara lalai sebagai Maklumat Rahsia.
 12. PENGESAHAN: Sebarang kegagalan ServerLIFT untuk menguatkuasakan pada bila-bila masa, atau untuk jangka masa apa pun, salah satu ketentuan yang dinyatakan di sini, tidak merupakan pengabaian ketentuan tersebut atau dengan cara apa pun mempengaruhi kesahihan Terma dan Syarat ini.
 13. KEBERSIHAN: Ketidaksesuaian atau ketidakberkesanan mana-mana terma atau ketentuan yang terkandung dalam Terma dan Syarat ini tidak membatalkan atau merosakkan peruntukan yang masih ada, yang akan terus berkuatkuasa.
Tempoh Penghantaran Tempat Penghantaran Penerangan
FOB Destination, Prepaid, Add & Handling*
Dok Destinasi
Shipper (ServerLIFT) mengendalikan barang, termasuk penjadualan, insurans, dan dokumentasi ke destinasi. Semua kos dan caj pengendalian dibayar di muka oleh Shipper, dan ditambahkan ke invois Pembeli.
Asal FOB *
ServerLIFT Dock
Pembeli atau Pembawa yang ditentukan Pembeli mengendalikan barang, termasuk penjadualan, insurans, dan dokumentasi ke tempat tujuan. Semua kos dan caj pengendalian dibayar oleh Pembeli.

Mengapa PELANGGAN KAMI MENGANDUNG SERVERLIFT

Bercakap dengan pakar untuk mencari penyelesaian mengangkat yang tepat untuk pusat data anda.

Muat turun kertas putih PERCUMA kami, "Amalan Terbaik untuk Memindahkan Peralatan IT di Pusat Data"

Sama ada pengendali melakukan fungsi standard atau memindahkan peralatan IT di antara kemudahan, buku panduan percuma kami menawarkan senarai semak yang berharga untuk melakukan pergerakan dengan selamat dan tanpa risiko yang tidak perlu.

Amalan Terbaik-Pergerakan-IT-Peralatan-Dalam-Data-Pusat-Sampul

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

kertas kerja pelan tindakan penyatuan pusat data

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

Amalan Terbaik untuk Memindahkan Jabatan IT di Pusat Data

Dapatkan Dapatan Terkini

Kami menghormati privasi anda dan tidak akan pernah menjual, menyewa, menyewakan atau memberikan maklumat anda kepada pihak ketiga, dan kami juga tidak akan menghantar e-mel yang tidak diminta kepada anda.

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

Panduan Migrasi Pusat Data

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

Buku Panduan Keselamatan Pusat Data

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

Amalan Terbaik untuk Pengendalian Peralatan Pusat Data

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

Membeli Perangkat Pengangkat Pusat Data