ZDROJE

Průvodce migrací datového centra

Stáhněte si naši bezplatnou bílou knihu „Průvodce migrací datového centra“

Big, Bigger, Biggest: The Hyperscale Data Center Evolution

Big, Bigger, Biggest: The Hyperscale Data Center Evolution

The data center industry is seeing the rapid growth of hyperscale data centers as it experiences massive pressure to process exponential increases in data. In the latest research from Technavio, the hyperscale data center market is expected to register a CAGR of over 21 percent during 2020-2024, with growth focused primarily on this continent. The

Přečtěte si více
Featuring Server Manufacturer: IBM

Featuring Server Manufacturer: IBM

As one of the largest computer technology companies on the planet, IBM manufactures its fair share of servers and other data center hardware. The company was founded in the late 1800s—originally named the Computing, Tabulating & Recording Company (CTR), founded by Herman Hollerith. The name IBM, which stands for International Business Machines, was coined in

Přečtěte si více
The Four Rules of Data Center Relocations

The Four Rules of Data Center Relocations

Some of the most common reasons for a data center relocation include: Applications are outgrowing existing infrastructure and increased capacity is needed Consolidation or moving equipment on-premises Switching from private cloud to other cloud solutions Moving to a shared/leased colocation facility  Merging or purchase by another company Whatever the reason for your pending move, the

Přečtěte si více
The Cloud Wars: Global Data Center Footprint Trends

The Cloud Wars: Global Data Center Footprint Trends

Mrak je ze své podstaty globálním fenoménem. Ale neustále rostoucí poptávka po cloudových aplikacích jak ze strany podniků, tak ze strany spotřebitelů, je hybnou silou nových trendů v oblasti stop datových center. Mnoho technologicky zaměřených operací se staví krkolomným tempem. Jejich plány výstavby datových center sahají až do příštích pěti let. Jejich růst není

Přečtěte si více

Kontrolní seznam: Osm klíčových součástí bezpečnosti datového centra

Datové centrum je vysoce rizikové prostředí vyžadující vysoce vyškolený personál. Inteligentní plán bezpečnosti datového centra je skvělý. . . ale k ničemu, pokud není správně implementován. Neškoleným nebo špatně vyškoleným technikem je proto kryptonit pro bezpečnost datových center; jakákoli kultura bezpečnosti je pouze tak silná jako vaše nejslabší článek.

Přečtěte si více
výtahy datových center

Jediné kolokační vybavení, které vám dává hranu

Kolokační zařízení nabízejí spoustu výhod pro společnosti, které hledají vhodného partnera pro datové centrum. Nedávno jsme diskutovali o rostoucí popularitě modelu colo zařízení a jeho pěti primárních výhodách. Potenciální zákazníci hledají partnerská partnerství, aby maximalizovali návratnost investic a soustředili se na své hlavní kompetence. Jak kolokační trh roste, vybavení

Přečtěte si více
Výhody pronájmu výtahů v datových centrech

Výhody pronájmu výtahů v datových centrech

Kdy si pronajmout serverové výtah ServerLIFT Není žádným tajemstvím, že každé datové centrum potřebuje pro pravidelný provoz alespoň jedno zařízení pro výtah z našich datových center. Finančně, bezpečně az hlediska produktivity to prostě dává smysl. Ať už se nacházíte ve firemním datovém centru, kolokačním prostoru nebo na hraně, máte serverLIFT

Přečtěte si více

Proč naši zákazníci spoléhají na SERVERLIFT

Promluvte si s odborníkem a vyhledejte správné řešení zvedání datového centra.

Stáhněte si naši bezplatnou bílou knihu „Akční plán konsolidace datového centra“.

Správně provedený akční plán konsolidace datového centra nastiňuje účinné a škálovatelné technologie, které lze využít ke zvýšení produkce při současném snížení provozních nákladů.

Data-Center-Consolidation-Action-Plan-Cover

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Průvodce migrací datového centra

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

dokument white paper konsolidace akčního plánu konsolidace dat

Získejte nejnovější informace

Respektujeme vaše soukromí a nikdy nebudeme prodávat, pronajímat, pronajímat nebo rozdávat vaše informace žádné třetí straně, ani vám nebudeme zasílat nevyžádaný e-mail.

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Průvodce bezpečností datových center

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Doporučené postupy pro přesun IT oddělení v datovém centru

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Osvědčené postupy pro manipulaci se zařízeními datových center

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Nákup zdvihacího zařízení datového centra