Vyhledávání
Close this search box.

Proč my

Naše věnování bezpečnosti

Umožněte v datovém centru kulturu bezpečnosti.

PROČ MY

Průvodce bezpečností datových center

Stáhněte si naši bezplatnou bílou knihu „Průvodce bezpečností datových center“

ServerLIFT®: Making Safety the Priority in Data Center Operations

At ServerLIFT, safety isn’t just a priority; it’s our cornerstone. We understand the critical importance of safety in data center operations, which is why we ensure that our products and services meet the highest safety standards.

All ServerLIFT products are designed with safety as the top consideration.

Every single ServerLIFT data center lift meets the same strict standards:

  • Všechny naše výtahy, boční nakládání nebo přední nakládání, manuální nebo motorizované, jsou navrženy s nulovými body sevření pro zachycení prstů nebo utahování zad.
  • Zařízení o hmotnosti až 1 000 liber. (454 kg) lze stisknutím tlačítka spustit nebo zvednout.
  • Na šířku pouhých 24 palců (61 cm) jsou naše stroje snadno ovladatelné až po stojan.
  • Dual-Point Stabilizer Brakes lock ServerLIFT data center lifts into place so the lift is completely solid as removals and installations are performed.
  • Ergonomic Easy-Turn Swivel Handles are easy to grip and offer complete control of the ServerLIFT apparatus.
  • Celoocelový rám a souprava popruhů zajišťují hladkou jízdu a stabilní platformu pro servery.

Our resolute dedication to safety translates directly to fewer workplace accidents in your facility. In turn, this means lower liability for you and a better quality of life for your employees.

Here’s what we can promise: 

Expert Engineering

Our engineers carefully design, optimize, and test every server-handling device we produce. They stay abreast of the latest technological advancements and safety protocols, so you can be assured your ServerLIFT product meets all current safety best practices.

Full Compliance With Industry Standards

Every piece of ServerLIFT equipment meets or exceeds all relevant industry regulations. Our lifting solutions are certified by ANSI/UL, which means we strictly adhere to their stringent safety benchmarks. Additionally, our commitment to meeting or exceeding OSHA regulations ensures a safe working environment for your staff and minimizes the risk of accidents and injuries.

Ongoing Training And Support

When you partner with ServerLIFT, you’re never on your own. That’s because we understand that safety is just as much about proper usage as it is about good product design.

We provide remote support so you can ensure your staff is well-versed in the safe and efficient operation of our lifting solutions. If your team has any questions on proper lifting techniques, equipment maintenance, and emergency protocols, we suggest reading the Operator’s Manual from front to back and calling our Client Experience Team for remote support. Our team is available from 7 am to 5 pm MST Monday through Friday to address any queries or concerns you may have regarding the safe use of our products.

Risk Mitigation

Our customers report a 100% no-accident record after starting to use our data center lifts. We credit our safety features, such as auto-braking systems and load sensors, for providing an extra layer of protection that ensures safe lifting operations even in challenging environments.

Enhanced Efficiency

Avoiding workplace accidents increases operational efficiency. When you don’t have to fix broken equipment, tend to injuries, and fill out workers’ comp forms, you can do work that boosts your revenue.

Additionally, with faster and safer equipment deployment, you can minimize downtime and get back to running at total capacity in no time, even after large equipment migrations.

Continuous Improvement

At ServerLIFT, we never stop innovating. That’s because safety is a journey, not a destination—and industry regulations are continually changing.

We actively solicit feedback from our customers and industry experts to identify areas for enhancement and refinement in our products and services. By staying ahead of the curve, we ensure that your data center remains at the forefront of safety innovation.

Peace Of Mind

Ultimately, choosing ServerLIFT means investing in peace of mind. Our unwavering commitment to safety ensures the protection of your data center staff and equipment.

What do our safety certifications mean?

Safety is not just a checkbox for us; it’s the foundation of everything we do at ServerLIFT®. By choosing us as your lifting solution provider, you’re not just investing in cutting-edge technology. You’re also investing in the safety and well-being of your data center staff and equipment. Join leading data centers worldwide that trust ServerLIFT® to raise their safety standards and redefine what’s possible in data center operations.

Globální certifikace produktů UL 

UL LogoUL is a company with more than a century of comprehensive certification programs for products, facilities, processes, and systems. The overarching commonality is their focus on safety, which is accepted worldwide. Many of our clients have adopted the UL standard for equipment used in their facilities. All ServerLIFT® data center lifts have been evaluated and approved by UL. Contact our Service and Support team for more information on UL certification of our products.


CE Evropská shoda 

The CE marking signifies that products sold in the EEA (European Economic Area) have been assessed to meet high safety, health, and environmental protection požadavky. The CE stamp is required on all products imported into and sold in Europe. It focuses on two different types of safety: mechanical and electromagnetic. All ServerLIFT® data center lifts carry the CE pečeť.

Certifikace FCC 

FCC LogoServerLIFT® devices nezpůsobí elektromagnetické rušení počítačů a serverů. Tento typ rušení může zhoršit výkon nebo zcela zastavit fungování zařízení. Zatímco FCC je americká vládní entita, tato certifikace je celosvětově uznávána a začleněna do datových center po celém světě.


Certifikace IC 

This certification ensures operators are not affected by any RF energy being emitted by a ServerLIFT® product. IC is a kanadský osvědčení vydané Úřadem pro certifikaci a inženýrství. Testování je paralelní s testováním CE a FCC.


KC Certification (2010-SVL)

Logo KC

KC (Korea Certification) is issued by the Korea Standards Association and pertains to the country’s product safety requirements for all electrical and electronic equipment. It is focused on environmental risk reduction and prevention.


ISO 9001 a ISO 14001

ServerLIFT® meeting ISO 9001 and 14001. ISO 9001 certification means that, as a manufacturer, we have developed and maintain an approved system of quality assurance and continuous improvement.  Similarly, our designation as an ISO 14001 manufacturer means that we operate under a system that ensures we are continuously reducing or minimizing our environmental impact.

Pokud jste ve svém datovém centru (nebo v obou) přijali normu ISO, je rozumné standardizovat vaše nákupy od stejně akreditovaného dodavatele.


NIOSH kompatibilní pro zvedání a tlačení

Pokud si nejste jisti zdvihacími limity ve vašem konkrétním případě, doporučujeme zdvihací rovnici NIOSH. Jedná se o nástroj používaný odborníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k posouzení rizik při ručním zacházení spojených s úkoly zvedání a spouštění na pracovišti. Stáhněte si tuto aplikaci začít.


Kontaktujte náš podpůrný personál at any time to learn more about how ServerLIFT® works to fit our products directly within your operational expectations, and click here to read more about our proces zajištění kvality.

Proč naši zákazníci spoléhají na SERVERLIFT®

[grw id="24503"]
Promluvte si s odborníkem a vyhledejte správné řešení zvedání datového centra.

Stáhněte si naši bezplatnou bílou knihu „Doporučené postupy pro přesun IT zařízení v datovém centru“.

Ať už operátoři provádějí standardní funkce nebo migrují IT vybavení mezi zařízeními, náš bezplatný průvodce nabízí hodnotný kontrolní seznam pro bezpečný a bezproblémový pohyb.

Best-Practices-Moving-IT-Equipment-In-Data-Center-Cover

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Průvodce bezpečností datových center

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Doporučené postupy pro přesun IT oddělení v datovém centru

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Průvodce migrací datového centra

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Osvědčené postupy pro manipulaci se zařízeními datových center

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

dokument white paper konsolidace akčního plánu konsolidace dat

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Nákup zdvihacího zařízení datového centra