Dasar Privasi

Dasar Privasi

Pemilik dan Pengawal Data

ServerLIFT Corporation
17453 N 25th Ave
Phoenix, AZ 85023

E-mel hubungan pemilik: [email protected]

Jenis Data yang dikumpulkan

Di antara jenis Data Peribadi yang dikumpulkan oleh serverlift.com, dengan sendirinya atau melalui pihak ketiga, terdapat: Kuki, Data Penggunaan dan alamat e-mel.

Maklumat lengkap mengenai setiap jenis Data Peribadi yang dikumpulkan disediakan di bahagian khusus dari dasar privasi ini atau oleh teks penjelasan khusus yang dipaparkan sebelum pengumpulan Data.

Data Peribadi boleh disediakan secara bebas oleh Pengguna, atau, dalam hal Data Penggunaan, dikumpulkan secara automatik ketika menggunakan serverlift.com.

Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua Data yang diminta oleh serverlift.com adalah wajib dan kegagalan untuk menyediakan Data ini mungkin menjadikan serverlift.com tidak dapat menyediakan perkhidmatannya. Dalam kes di mana serverlift.com secara khusus menyatakan bahawa beberapa Data tidak wajib, Pengguna bebas untuk tidak menyampaikan Data ini tanpa akibat ketersediaan atau fungsi Perkhidmatan.

Pengguna yang tidak pasti mengenai Data Peribadi mana yang wajib dialu-alukan untuk menghubungi Pemilik.

Sebarang penggunaan Cookies - atau alat penjejakan lain - oleh serverlift.com atau oleh pemilik perkhidmatan pihak ketiga yang digunakan oleh serverlift.com melayani tujuan menyediakan Perkhidmatan yang diperlukan oleh Pengguna, selain tujuan lain yang dijelaskan dalam kemukakan dokumen dan dalam Dasar Kuki, jika ada.

Pengguna bertanggungjawab untuk setiap Data Peribadi pihak ketiga yang diperoleh, diterbitkan atau dikongsi melalui serverlift.com dan mengesahkan bahawa mereka mempunyai persetujuan pihak ketiga untuk memberikan Data tersebut kepada Pemilik.

Mod dan tempat memproses Data

Kaedah pemprosesan
Pemilik mengambil langkah keselamatan yang sewajarnya untuk mencegah akses, pendedahan, pengubahsuaian, atau pemusnahan Data yang tidak dibenarkan.
Pemprosesan data dilakukan dengan menggunakan komputer dan / atau alat berkemampuan IT, mengikuti prosedur dan mod organisasi yang berkaitan dengan tujuan yang dinyatakan. Sebagai tambahan kepada Pemilik, dalam beberapa kes, Data mungkin dapat diakses oleh jenis orang yang bertanggung jawab, yang terlibat dengan pengoperasian serverlift.com (pentadbiran, penjualan, pemasaran, perundangan, pentadbiran sistem) atau pihak luar (seperti ketiga -penyedia perkhidmatan teknikal pihak, pembawa surat, penyedia hosting, syarikat IT, agensi komunikasi) yang dilantik, jika perlu, sebagai Pemproses Data oleh Pemilik. Senarai kemas kini pihak-pihak ini boleh diminta dari Pemilik pada bila-bila masa.

Asas pemprosesan yang sah
Pemilik boleh memproses Data Peribadi yang berkaitan dengan Pengguna jika salah satu dari yang berikut berlaku:

 • Pengguna telah memberikan persetujuan mereka untuk satu atau lebih tujuan tertentu. Catatan: Di bawah beberapa undang-undang, Pemilik mungkin diizinkan untuk memproses Data Peribadi sehingga Pengguna keberatan untuk memproses sedemikian ("memilih keluar"), tanpa harus bergantung pada persetujuan atau asas undang-undang berikut. Ini, bagaimanapun, tidak berlaku, setiap kali pemrosesan Data Peribadi tertakluk kepada undang-undang perlindungan data Eropah;
 • penyediaan Data diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian dengan Pengguna dan / atau untuk sebarang kewajiban pra-kontraknya;
 • pemprosesan diperlukan untuk mematuhi kewajiban undang-undang yang menjadi tanggungjawab Pemilik;
 • pemprosesan berkaitan dengan tugas yang dilaksanakan demi kepentingan umum atau dalam menjalankan kewenangan rasmi yang diberikan oleh Pemilik;
 • pemprosesan diperlukan untuk tujuan kepentingan sah yang dikejar oleh Pemilik atau oleh pihak ketiga.

Walau apa pun, Pemilik dengan senang hati akan membantu menjelaskan asas undang-undang khusus yang berlaku untuk pemprosesan, dan khususnya sama ada penyediaan Data Peribadi adalah syarat undang-undang atau kontrak, atau syarat yang diperlukan untuk memasuki kontrak.

Tempat
Data diproses di pejabat operasi Pemilik dan di tempat lain di mana pihak yang terlibat dalam pemprosesan berada.

Bergantung pada lokasi Pengguna, pemindahan data mungkin melibatkan pemindahan Data Pengguna ke negara selain dari negara mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tempat pemprosesan Data yang dipindahkan tersebut, Pengguna dapat memeriksa bahagian yang mengandungi perincian mengenai pemprosesan Data Peribadi.

Pengguna juga berhak untuk belajar tentang dasar hukum pemindahan Data ke negara di luar Kesatuan Eropah atau organisasi internasional mana pun yang diatur oleh undang-undang antarabangsa awam atau yang ditubuhkan oleh dua atau lebih negara, seperti PBB, dan tentang langkah-langkah keselamatan yang diambil oleh Pemilik untuk melindungi Data mereka.

Sekiranya ada pemindahan seperti itu, Pengguna dapat mengetahui lebih lanjut dengan memeriksa bahagian-bahagian yang relevan dari dokumen ini atau bertanya dengan Pemilik menggunakan maklumat yang diberikan di bahagian kontak.

Masa pengekalan
Data Peribadi hendaklah diproses dan disimpan selama yang dikehendaki oleh tujuan ia dikumpulkan.

Oleh itu:

 • Data Peribadi yang dikumpulkan untuk tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak antara Pemilik dan Pengguna akan disimpan sehingga kontrak tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya.
 • Data Peribadi yang dikumpulkan untuk tujuan kepentingan sah Pemilik hendaklah disimpan selagi diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Pengguna boleh menemui maklumat khusus mengenai kepentingan sah yang dikejar oleh Pemilik dalam bahagian yang berkaitan dalam dokumen ini atau dengan menghubungi Pemilik.

Pemilik boleh dibenarkan menyimpan Data Peribadi untuk jangka masa yang lebih lama setiap kali Pengguna memberikan persetujuan untuk pemprosesan tersebut, selagi persetujuan tersebut tidak ditarik balik. Selanjutnya, Pemilik mungkin diwajibkan untuk menyimpan Data Peribadi untuk jangka masa yang lebih lama bila diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum atau atas perintah pihak berkuasa.

Setelah tempoh pengekalan tamat, Data Peribadi akan dihapuskan. Oleh itu, hak untuk mengakses, hak untuk penghapusan, hak untuk pembetulan, dan hak untuk portabilitas data tidak dapat ditegakkan setelah berakhirnya masa penyimpanan.

Tujuan pemprosesan

Data mengenai Pengguna dikumpulkan untuk memungkinkan Pemilik menyediakan Layanannya, serta untuk tujuan berikut: Pemasaran ulang dan penargetan tingkah laku, Analisis dan pemetaan Panas dan rakaman sesi.

Pengguna boleh mendapatkan maklumat terperinci lebih lanjut mengenai tujuan pemprosesan tersebut dan mengenai Data Peribadi tertentu yang digunakan untuk setiap tujuan di bahagian masing-masing dokumen ini.

Maklumat terperinci mengenai pemprosesan Data Peribadi

Data Peribadi dikumpulkan untuk tujuan berikut dan menggunakan perkhidmatan berikut:

 • Analisis
 • Pemetaan panas dan rakaman sesi
 • Pemasaran semula dan penyasaran tingkah laku

Hak Pengguna

Pengguna boleh menggunakan hak tertentu mengenai Data mereka yang diproses oleh Pemilik.

Khususnya, Pengguna berhak melakukan perkara berikut:

 • Tarik balik persetujuan mereka pada bila-bila masa. Pengguna berhak menarik balik persetujuan di mana mereka sebelumnya telah memberikan persetujuan mereka untuk memproses Data Peribadi mereka.
 • Objektif untuk memproses Data mereka. Pengguna berhak untuk membantah pemprosesan Data mereka jika pemprosesan dilakukan berdasarkan undang-undang selain persetujuan. Maklumat lebih lanjut diberikan di bahagian khusus di bawah.
 • Akses Data mereka. Pengguna berhak untuk mengetahui apakah Data sedang diproses oleh Pemilik, mendapatkan pendedahan mengenai aspek pemprosesan tertentu dan mendapatkan salinan Data yang sedang diproses.
 • Sahkan dan cari pembetulan. Pengguna berhak untuk mengesahkan ketepatan Data mereka dan memintanya untuk dikemas kini atau diperbetulkan.
 • Hadkan pemprosesan Data mereka. Pengguna berhak, dalam keadaan tertentu, untuk menyekat pemprosesan Data mereka. Dalam kes ini, Pemilik tidak akan memproses Data mereka untuk tujuan lain selain menyimpannya.
 • Memadamkan Data Peribadi mereka atau dihapuskan. Pengguna berhak, dalam keadaan tertentu, untuk mendapatkan penghapusan Data mereka dari Pemilik.
 • Terima Data mereka dan pindahkan ke pengawal lain. Pengguna berhak untuk menerima Data mereka dalam format yang terstruktur, biasa digunakan dan dapat dibaca mesin dan, jika layak secara teknis, untuk mengirimkannya ke pengawal lain tanpa halangan. Peruntukan ini berlaku dengan syarat Data diproses dengan cara automatik dan pemprosesan berdasarkan persetujuan Pengguna, pada kontrak yang merupakan sebahagian dari Pengguna atau pada kewajiban pra-kontrak daripadanya.
 • Buat aduan. Pengguna berhak mengemukakan tuntutan di hadapan pihak berkuasa perlindungan data yang kompeten.

Perincian mengenai hak untuk memproses pemprosesan
Apabila Data Peribadi diproses untuk kepentingan umum, dalam menjalankan kewenangan resmi yang dimiliki oleh Pemilik atau untuk tujuan kepentingan sah yang dikejar oleh Pemilik, Pengguna dapat membantah pemrosesan tersebut dengan memberikan alasan yang berkaitan dengan situasi tertentu mereka untuk membenarkan bantahan.

Pengguna harus mengetahui bahawa, bagaimanapun, sekiranya Data Peribadi mereka diproses untuk tujuan pemasaran langsung, mereka dapat membantah pemprosesan tersebut kapan saja tanpa memberikan justifikasi. Untuk mengetahui, sama ada Pemilik memproses Data Peribadi untuk tujuan pemasaran langsung, Pengguna boleh merujuk pada bahagian yang berkaitan dalam dokumen ini.

Cara menggunakan hak-hak ini
Segala permintaan untuk menggunakan hak Pengguna dapat diarahkan kepada Pemilik melalui maklumat hubungan yang diberikan dalam dokumen ini. Permintaan ini dapat dilaksanakan secara percuma dan akan ditangani oleh Pemilik seawal mungkin dan selalu dalam satu bulan.

Maklumat tambahan mengenai pengumpulan dan pemprosesan Data

Tindakan undang-undang
Data Peribadi Pengguna boleh digunakan untuk tujuan undang-undang oleh Pemilik di Mahkamah atau pada tahap yang menyebabkan kemungkinan tindakan undang-undang timbul akibat penggunaan serverlift.com atau Perkhidmatan yang berkaitan dengan tidak betul.

Pengguna menyatakan sedar bahawa Pemilik mungkin diminta untuk mendedahkan data peribadi atas permintaan pihak berkuasa awam.

Maklumat tambahan mengenai Data Peribadi Pengguna
Sebagai tambahan kepada maklumat yang terkandung dalam kebijakan privasi ini, serverlift.com dapat memberikan Pengguna informasi tambahan dan kontekstual mengenai Layanan tertentu atau pengumpulan dan pemrosesan Data Peribadi atas permintaan.

Log dan penyelenggaraan sistem
Untuk tujuan operasi dan penyelenggaraan, serverlift.com dan mana-mana perkhidmatan pihak ketiga boleh mengumpulkan fail yang merakam interaksi dengan serverlift.com (log Sistem) menggunakan Data Peribadi lain (seperti Alamat IP) untuk tujuan ini.

Maklumat yang tidak terdapat dalam polisi ini
Maklumat lebih lanjut mengenai pengumpulan atau pemprosesan Data Peribadi mungkin diminta dari Pemilik pada bila-bila masa. Sila lihat maklumat hubungan di awal dokumen ini.

Bagaimana permintaan "Jangan Jejak" ditangani
Serverlift.com tidak menyokong permintaan "Jangan Lacak".

Untuk menentukan sama ada perkhidmatan pihak ketiga yang digunakannya memenuhi permintaan "Jangan Lacak", baca dasar privasi mereka.

Perubahan pada dasar privasi ini
Pemilik berhak untuk membuat perubahan pada dasar privasi ini kapan saja dengan memberi notis kepada Pengguna di halaman ini dan mungkin di dalam serverlift.com dan / atau - sejauh mungkin secara teknis dan sah - mengirim notis kepada Pengguna melalui kontak apa pun maklumat yang ada pada Pemilik. Sangat disarankan untuk kerap memeriksa halaman ini, merujuk pada tarikh pengubahsuaian terakhir yang disenaraikan di bahagian bawah.

Sekiranya perubahan mempengaruhi aktiviti pemprosesan yang dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna, Pemilik akan mengumpulkan persetujuan baru dari Pengguna, jika diperlukan.

Definisi dan rujukan undang-undang

Data Peribadi (atau Data)
Sebarang maklumat yang secara langsung, tidak langsung, atau berkaitan dengan maklumat lain - termasuk nombor pengenalan peribadi - memungkinkan pengenalan atau pengenalpastian orang semula jadi.

Data Penggunaan
Maklumat yang dikumpulkan secara automatik melalui serverlift.com (atau layanan pihak ketiga yang digunakan di serverlift.com), yang dapat meliputi: alamat IP atau nama domain komputer yang digunakan oleh Pengguna yang menggunakan serverlift.com, alamat URI (Uniform Resource Identifier ), waktu permintaan, metode yang digunakan untuk mengirimkan permintaan ke pelayan, ukuran file yang diterima sebagai tindak balas, kod berangka yang menunjukkan status jawapan pelayan (hasil yang berjaya, kesalahan, dll.), negara asal, ciri penyemak imbas dan sistem operasi yang digunakan oleh Pengguna, pelbagai perincian masa setiap lawatan (contohnya, masa yang dihabiskan di setiap halaman dalam Aplikasi) dan perincian mengenai jalan yang diikuti dalam Aplikasi dengan merujuk kepada urutan halaman yang dikunjungi, dan parameter lain mengenai sistem operasi peranti dan / atau persekitaran IT Pengguna.

Pengguna
Individu yang menggunakan serverlift.com yang, kecuali dinyatakan sebaliknya, bertepatan dengan Subjek Data.

Subjek Data
Orang semula jadi yang dirujuk oleh Data Peribadi.

Pemproses Data (atau Penyelia Data)
Orang semula jadi atau sah, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain yang memproses Data Peribadi bagi pihak Pengawal, seperti yang dijelaskan dalam dasar privasi ini.

Pengawal Data (atau Pemilik)
Orang semula jadi atau sah, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain yang, sendiri atau bersama dengan pihak lain, menentukan tujuan dan cara pemprosesan Data Peribadi, termasuk langkah-langkah keselamatan mengenai operasi dan penggunaan serverlift.com. Pengawal Data, kecuali dinyatakan sebaliknya, adalah Pemilik serverlift.com.

Serverlift.com (atau Aplikasi ini)
Kaedah pengumpulan dan pemprosesan Data Peribadi Pengguna.

Perkhidmatan
Perkhidmatan yang disediakan oleh serverlift.com seperti yang dijelaskan dalam istilah relatif (jika ada) dan di laman web / aplikasi ini.

Kesatuan Eropah (atau EU)
Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua rujukan yang dibuat dalam dokumen ini kepada Kesatuan Eropah merangkumi semua negara anggota semasa ke Kesatuan Eropah dan Kawasan Ekonomi Eropah.

Kuki
Sebilangan kecil data yang disimpan dalam peranti Pengguna.

Maklumat undang-undang
Pernyataan privasi ini telah disusun berdasarkan peruntukan beberapa perundangan, termasuk Art. 13/14 Peraturan (EU) 2016/679 (Peraturan Perlindungan Data Umum).

Dasar privasi ini hanya berkaitan dengan serverlift.com, jika tidak dinyatakan sebaliknya dalam dokumen ini.

Kemas kini terkini: 25 Mei 2018

Mengapa PELANGGAN KAMI MENGANDUNG SERVERLIFT

Bercakap dengan pakar untuk mencari penyelesaian mengangkat yang tepat untuk pusat data anda.

Muat turun kertas putih PERCUMA kami, "Membeli Perangkat Pengangkat Pusat Data"

Pusat data anda sangat mustahak, dan waktu henti boleh mengakibatkan puluhan ribu pelanggan yang marah dan kerugian berjuta-juta. Buku panduan percuma kami membantu anda mengenal pasti alat yang betul untuk mengelakkan waktu henti secara berkesan sebagai pengurus pusat data.

Membeli-A-Data-Pusat-Mengangkat-Peranti-Penutup

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

Membeli Perangkat Pengangkat Pusat Data

Dapatkan Dapatan Terkini

Kami menghormati privasi anda dan tidak akan pernah menjual, menyewa, menyewakan atau memberikan maklumat anda kepada pihak ketiga, dan kami juga tidak akan menghantar e-mel yang tidak diminta kepada anda.

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

Panduan Migrasi Pusat Data

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

Buku Panduan Keselamatan Pusat Data

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

Amalan Terbaik untuk Memindahkan Jabatan IT di Pusat Data

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

Amalan Terbaik untuk Pengendalian Peralatan Pusat Data

masukkan maklumat di bawah untuk memuat turun kertas putih

kertas kerja pelan tindakan penyatuan pusat data