Søg
Close this search box.

Hvorfor os

Vores dedikation til sikkerhed

Aktivér en sikkerhedskultur i dit datacenter.

HVORFOR OSS

Vejledningen til datacenteret

Download vores GRATIS hvidbog, “Datacenterets sikkerhedsvejledning”

ServerLIFT®: Making Safety the Priority in Data Center Operations

At ServerLIFT, safety isn’t just a priority; it’s our cornerstone. We understand the critical importance of safety in data center operations, which is why we ensure that our products and services meet the highest safety standards.

All ServerLIFT products are designed with safety as the top consideration.

Every single ServerLIFT data center lift meets the same strict standards:

  • Alle vores elevatorer, sidelastning eller frontbelastning, manuelt eller motoriseret, er designet med nul klemmepunkter til at fange fingre eller skruenøgle rygge.
  • Udstyr, der vejer op til 1.000 kg. (454 kg) kan sænkes eller løftes med et tryk på en knap.
  • Ved kun 61 cm bredde er vores maskiner let at manøvrere helt op til stativet.
  • Dual-Point Stabilizer Brakes lock ServerLIFT data center lifts into place so the lift is completely solid as removals and installations are performed.
  • Ergonomic Easy-Turn Swivel Handles are easy to grip and offer complete control of the ServerLIFT apparatus.
  • Rammen i alt stål og det medfølgende stroppekit sikrer en jævn kørsel og stabil platform for servere.

Our resolute dedication to safety translates directly to fewer workplace accidents in your facility. In turn, this means lower liability for you and a better quality of life for your employees.

Here’s what we can promise: 

Expert Engineering

Our engineers carefully design, optimize, and test every server-handling device we produce. They stay abreast of the latest technological advancements and safety protocols, so you can be assured your ServerLIFT product meets all current safety best practices.

Full Compliance With Industry Standards

Every piece of ServerLIFT equipment meets or exceeds all relevant industry regulations. Our lifting solutions are certified by ANSI/UL, which means we strictly adhere to their stringent safety benchmarks. Additionally, our commitment to meeting or exceeding OSHA regulations ensures a safe working environment for your staff and minimizes the risk of accidents and injuries.

Ongoing Training And Support

When you partner with ServerLIFT, you’re never on your own. That’s because we understand that safety is just as much about proper usage as it is about good product design.

We provide remote support so you can ensure your staff is well-versed in the safe and efficient operation of our lifting solutions. If your team has any questions on proper lifting techniques, equipment maintenance, and emergency protocols, we suggest reading the Operator’s Manual from front to back and calling our Client Experience Team for remote support. Our team is available from 7 am to 5 pm MST Monday through Friday to address any queries or concerns you may have regarding the safe use of our products.

Risk Mitigation

Our customers report a 100% no-accident record after starting to use our data center lifts. We credit our safety features, such as auto-braking systems and load sensors, for providing an extra layer of protection that ensures safe lifting operations even in challenging environments.

Enhanced Efficiency

Avoiding workplace accidents increases operational efficiency. When you don’t have to fix broken equipment, tend to injuries, and fill out workers’ comp forms, you can do work that boosts your revenue.

Additionally, with faster and safer equipment deployment, you can minimize downtime and get back to running at total capacity in no time, even after large equipment migrations.

Continuous Improvement

At ServerLIFT, we never stop innovating. That’s because safety is a journey, not a destination—and industry regulations are continually changing.

We actively solicit feedback from our customers and industry experts to identify areas for enhancement and refinement in our products and services. By staying ahead of the curve, we ensure that your data center remains at the forefront of safety innovation.

Peace Of Mind

Ultimately, choosing ServerLIFT means investing in peace of mind. Our unwavering commitment to safety ensures the protection of your data center staff and equipment.

What do our safety certifications mean?

Safety is not just a checkbox for us; it’s the foundation of everything we do at ServerLIFT®. By choosing us as your lifting solution provider, you’re not just investing in cutting-edge technology. You’re also investing in the safety and well-being of your data center staff and equipment. Join leading data centers worldwide that trust ServerLIFT® to raise their safety standards and redefine what’s possible in data center operations.

UL Global Product Certification 

UL LogoUL is a company with more than a century of comprehensive certification programs for products, facilities, processes, and systems. The overarching commonality is their focus on safety, which is accepted worldwide. Many of our clients have adopted the UL standard for equipment used in their facilities. All ServerLIFT® data center lifts have been evaluated and approved by UL. Contact our Service and Support team for more information on UL certification of our products.


CE europæisk overensstemmelse 

The CE marking signifies that products sold in the EEA (European Economic Area) have been assessed to meet high safety, health, and environmental protection krav. The CE stamp is required on all products imported into and sold in Europe. It focuses on two different types of safety: mechanical and electromagnetic. All ServerLIFT® data center lifts carry the CE-tætning.

FCC-certificering 

FCC LogoServerLIFT® devices forårsager ikke elektromagnetisk interferens med computere og servere. Denne type forstyrrelse kan forringe ydelsen eller forhindre udstyr i at fungere helt. Mens FCC er en amerikansk regeringsenhed, anerkendes denne certificering globalt og inkorporeres i datacentre over hele verden.


IC-certificering 

This certification ensures operators are not affected by any RF energy being emitted by a ServerLIFT® product. IC is a canadiske certificering udstedt af certificerings- og ingeniørbureauet. Testning er parallel med CE- og FCC-test.


KC-certificering (2010-SVL)

KC-logo

KC (Korea Certification) is issued by the Korea Standards Association and pertains to the country’s product safety requirements for all electrical and electronic equipment. It is focused on environmental risk reduction and prevention.


ISO 9001 & ISO 14001

ServerLIFT® meeting ISO 9001 and 14001. ISO 9001 certificering betyder, at vi som producent har udviklet og vedligeholder et godkendt system for kvalitetssikring og kontinuerlig forbedring. Tilsvarende er vores betegnelse som en ISO 14001 manufacturer means that we operate under a system that ensures we are continuously reducing or minimizing our environmental impact.

Hvis du har indført en ISO-standard i dit datacenter (eller begge dele), giver det god mening at standardisere dine køb fra en lige så akkrediteret leverandør.


NIOSH-kompatibel til løft og skubning

Hvis du er usikker på løftegrænser i dit særlige tilfælde, anbefaler vi NIOSH Lifting Equation. Dette er et værktøj, der bruges af fagfolk inden for arbejdsmiljø og sikkerhed til at vurdere de manuelle håndteringsrisici forbundet med løfte- og sænkningsopgaver på arbejdspladsen. Download denne app at komme i gang.


Kontakt vores supportmedarbejdere at any time to learn more about how ServerLIFT® works to fit our products directly within your operational expectations, and click here to read more about our kvalitetssikringsproces.

Hvorfor Vores kunder stoler på serverløft®

[grw id="24503"]
Tal med en specialist for at finde den rigtige løfteløsning til dit datacenter.

Download vores GRATIS hvidbog "Bedste fremgangsmåder til flytning af it-udstyr i datacenteret"

Uanset om operatører udfører standardfunktioner eller migrerer IT-udstyr mellem faciliteterne, tilbyder vores gratis vejledning en værdifuld tjekliste til at udføre en bevægelse sikkert og uden unødig risiko.

Bedste praksis-Moving-IT-udstyr-In-Data-Center-Cover

indtast nedenstående oplysninger for at downloade whitepaper

Vejledningen til datacenteret

indtast nedenstående oplysninger for at downloade whitepaper

Bedste fremgangsmåder til at flytte IT-afdelingen i Datacenteret

indtast nedenstående oplysninger for at downloade whitepaper

Migreringsguiden til Datacenter

indtast nedenstående oplysninger for at downloade whitepaper

Bedste fremgangsmåder til håndtering af datacenterudstyr

indtast nedenstående oplysninger for at downloade whitepaper

handlingsplan for konsolidering af datacentre hvidbog

indtast nedenstående oplysninger for at downloade whitepaper

Købe en Løfteenhed til datacenter