ค้นหา
Close this search box.

ทำไมต้องเป็นเรา

การอุทิศตนเพื่อความปลอดภัยของเรา

เปิดใช้งานวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลของคุณ

ทำไมเรา

คู่มือความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์ฟรีของเรา“ คู่มือความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูล”

ServerLIFT®: Making Safety the Priority in Data Center Operations

At ServerLIFT, safety isn’t just a priority; it’s our cornerstone. We understand the critical importance of safety in data center operations, which is why we ensure that our products and services meet the highest safety standards.

All ServerLIFT products are designed with safety as the top consideration.

Every single ServerLIFT data center lift meets the same strict standards:

  • ลิฟท์ของเราทั้งหมด, โหลดด้านข้างหรือโหลดด้านหน้า, แบบแมนนวลหรือแบบมอเตอร์ได้รับการออกแบบโดยมีจุดหยิกเป็นศูนย์สำหรับการจับนิ้วมือหรือหลังมือ
  • อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากถึง 1,000 ปอนด์ (454 กก.) สามารถลดหรือยกได้ด้วยการกดปุ่ม
  • ด้วยความกว้างเพียง 24” (61 ซม.) เครื่องจักรของเราง่ายต่อการเคลื่อนย้ายจนถึงชั้นวาง
  • Dual-Point Stabilizer Brakes lock ServerLIFT data center lifts into place so the lift is completely solid as removals and installations are performed.
  • Ergonomic Easy-Turn Swivel Handles are easy to grip and offer complete control of the ServerLIFT apparatus.
  • โครงเหล็กทั้งหมดและชุดสายรัดรวมถึงการขับขี่ที่ราบรื่นและแพลตฟอร์มที่เสถียรสำหรับเซิร์ฟเวอร์

Our resolute dedication to safety translates directly to fewer workplace accidents in your facility. In turn, this means lower liability for you and a better quality of life for your employees.

Here’s what we can promise: 

Expert Engineering

Our engineers carefully design, optimize, and test every server-handling device we produce. They stay abreast of the latest technological advancements and safety protocols, so you can be assured your ServerLIFT product meets all current safety best practices.

Full Compliance With Industry Standards

Every piece of ServerLIFT equipment meets or exceeds all relevant industry regulations. Our lifting solutions are certified by ANSI/UL, which means we strictly adhere to their stringent safety benchmarks. Additionally, our commitment to meeting or exceeding OSHA regulations ensures a safe working environment for your staff and minimizes the risk of accidents and injuries.

Ongoing Training And Support

When you partner with ServerLIFT, you’re never on your own. That’s because we understand that safety is just as much about proper usage as it is about good product design.

We provide remote support so you can ensure your staff is well-versed in the safe and efficient operation of our lifting solutions. If your team has any questions on proper lifting techniques, equipment maintenance, and emergency protocols, we suggest reading the Operator’s Manual from front to back and calling our Client Experience Team for remote support. Our team is available from 7 am to 5 pm MST Monday through Friday to address any queries or concerns you may have regarding the safe use of our products.

Risk Mitigation

Our customers report a 100% no-accident record after starting to use our data center lifts. We credit our safety features, such as auto-braking systems and load sensors, for providing an extra layer of protection that ensures safe lifting operations even in challenging environments.

Enhanced Efficiency

Avoiding workplace accidents increases operational efficiency. When you don’t have to fix broken equipment, tend to injuries, and fill out workers’ comp forms, you can do work that boosts your revenue.

Additionally, with faster and safer equipment deployment, you can minimize downtime and get back to running at total capacity in no time, even after large equipment migrations.

Continuous Improvement

At ServerLIFT, we never stop innovating. That’s because safety is a journey, not a destination—and industry regulations are continually changing.

We actively solicit feedback from our customers and industry experts to identify areas for enhancement and refinement in our products and services. By staying ahead of the curve, we ensure that your data center remains at the forefront of safety innovation.

Peace Of Mind

Ultimately, choosing ServerLIFT means investing in peace of mind. Our unwavering commitment to safety ensures the protection of your data center staff and equipment.

What do our safety certifications mean?

Safety is not just a checkbox for us; it’s the foundation of everything we do at ServerLIFT®. By choosing us as your lifting solution provider, you’re not just investing in cutting-edge technology. You’re also investing in the safety and well-being of your data center staff and equipment. Join leading data centers worldwide that trust ServerLIFT® to raise their safety standards and redefine what’s possible in data center operations.

รับรองผลิตภัณฑ์ระดับโลก UL 

UL LogoUL is a company with more than a century of comprehensive certification programs for products, facilities, processes, and systems. The overarching commonality is their focus on safety, which is accepted worldwide. Many of our clients have adopted the UL standard for equipment used in their facilities. All ServerLIFT® data center lifts have been evaluated and approved by UL. Contact our Service and Support team for more information on UL certification of our products.


CE European Conformity 

The CE marking signifies that products sold in the EEA (European Economic Area) have been assessed to meet high safety, health, and environmental protection ความต้องการ. The CE stamp is required on all products imported into and sold in Europe. It focuses on two different types of safety: mechanical and electromagnetic. All ServerLIFT® data center lifts carry the ประทับตรา CE.

การรับรองของ FCC 

FCC LogoServerLIFT® devices จะไม่ทำให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้ากับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ประเภทนี้ การรบกวน สามารถลดประสิทธิภาพหรือหยุดอุปกรณ์ไม่ให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ FCC เป็นหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาการรับรองนี้ได้รับการยอมรับทั่วโลกและรวมอยู่ในศูนย์ข้อมูลทั่วโลก


รับรอง IC 

This certification ensures operators are not affected by any RF energy being emitted by a ServerLIFT® product. IC is a ชาวแคนาดา การรับรองที่ออกโดยสำนักรับรองและวิศวกรรม การทดสอบขนานกับการทดสอบ CE และ FCC


การรับรอง KC (2010-SVL)

โลโก้ KC

KC (Korea Certification) is issued by the Korea Standards Association and pertains to the country’s product safety requirements for all electrical and electronic equipment. It is focused on environmental risk reduction and prevention.


ISO 9001 และ ISO 14001

ServerLIFT® meeting ISO 9001 and 14001. ISO 9001 การรับรองหมายความว่าในฐานะผู้ผลิตเราได้พัฒนาและบำรุงรักษาระบบการรับรองคุณภาพที่ได้รับอนุมัติและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในทำนองเดียวกันการกำหนดของเราเป็น ISO 14001 manufacturer means that we operate under a system that ensures we are continuously reducing or minimizing our environmental impact.

หากคุณได้นำมาตรฐาน ISO มาใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์ของคุณ (หรือทั้งสองอย่าง) คุณควรใช้มาตรฐานการซื้อจากซัพพลายเออร์ที่ได้รับการรับรองอย่างเท่าเทียมกัน


มาตรฐาน NIOSH สำหรับการยกและผลัก

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการ จำกัด การยกในกรณีของคุณโดยเฉพาะเราแนะนำให้ใช้สมการการยกของ NIOSH นี่เป็นเครื่องมือที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการจัดการด้วยตนเองที่เกี่ยวข้องกับการยกและลดงานในที่ทำงาน ดาวน์โหลดแอพนี้ ที่จะเริ่มต้น.


ติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนของเรา at any time to learn more about how ServerLIFT® works to fit our products directly within your operational expectations, and click here to read more about our กระบวนการประกันคุณภาพ

ทำไมลูกค้าของเราถึงพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์®

[grw id="24503"]
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อค้นหาโซลูชันการยกที่เหมาะสมสำหรับศูนย์ข้อมูลของคุณ

ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์ฟรีของเรา "แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการย้ายอุปกรณ์ไอทีในดาต้าเซ็นเตอร์"

ไม่ว่าผู้ให้บริการจะปฏิบัติหน้าที่มาตรฐานหรือโยกย้ายอุปกรณ์ไอทีระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกหนังสือคู่มือฟรีของเรามีรายการตรวจสอบที่มีค่าสำหรับการย้ายอย่างปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น

ปฏิบัติที่ดีที่สุดเคลื่อนไหว-IT อุปกรณ์-In-ศูนย์ข้อมูลปก

ป้อนข้อมูลด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค

คู่มือความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูล

ป้อนข้อมูลด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการย้ายแผนกไอทีในศูนย์ข้อมูล

ป้อนข้อมูลด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค

คู่มือการโยกย้ายศูนย์ข้อมูล

ป้อนข้อมูลด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูล

ป้อนข้อมูลด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค

เอกสารทางเทคนิคของแผนปฏิบัติการรวมศูนย์ข้อมูล

ป้อนข้อมูลด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค

ซื้ออุปกรณ์ยกศูนย์ข้อมูล