miten ostaa

lähetys

lähetys

 1. Noteeratut toimituspäivämäärät ovat arvioituja ja riippuen siitä, onko tavaroita saatavissa, kun ServerLIFT hyväksyy tilauksen, ja edellyttäen, että ostaja ilmoittaa täydellisesti kaikki ServerLIFT: n pyytämät toimitus- tai toimitustiedot.
 2. Tavaroiden toimitusta ei pidä kohtuuttomasti pidättää tai viivästyttää hyvässä tilassa olevien tilien tai ennakkomaksujen yhteydessä. Erääntyneet erät voivat johtaa ServerLIFT: n pidättämiseen tai toimitusten viivästymiseen Ostajalle, jopa ennakkomaksutun tilauksen tapauksessa. Kaikki maksut, jotka aiheutuvat ServerLIFT: lle toimitusviiveistä, jotka johtuvat myöhästyneistä maksuista, maksamatta jättämisestä, tilin ja luoton pidätyksistä tai muista ostajan, edustajan, osakkuusyrityksen tai asiakkaan aiheuttamista viivästyksistä, ovat yksin vastuussa Ostaja ja Ostaja sitoutuvat korvaamaan ServerLIFT: lle kaikki tällaiset kulut ja niihin liittyvät maksut.
 3. Lähetyksiä Pohjois-Amerikkaan / sisäpuolelle säännellään seuraavilla toimitusehdoilla: Pohjois-Amerikkaan tehtäviin tai Pohjois-Amerikan ulkopuolelle toimitettuihin lähetyksiin sovelletaan lähetyskohtaisia ja sovittuja toimitusehtoja, kuten INCOTERMS 2010 määrittelee.
 4. Menetyksen riski siirtyy ostajalle nimetyssä toimituspaikassa ja mainitussa toimituspaikassa. Kun Ostaja järjestää minkä tahansa osan lähetyksestä, menetyksen riski siirtyy Ostajalle siirrettäessä tavaroita ServerLIFT: ltä tai sen edustajalta / edustajilta Ostajalle tai tämän edustajalle / edustajille.
 5. Vihje N 'Tell -merkkivalot sijoitetaan kaikkiin ServerLIFT: n lähettämiin laatikoihin ja laatikoihin. Nämä osoittimet aktivoituvat, jos tavarat kaadetaan tai pudotetaan sivulle. Vastaanottajan tai vastaanottavan edustajan on toimitushetkellä ja -paikalla tarkistettava kärjen N-kertomukset jokaisesta lähetyksen kappaleesta. Sekä vastaanottajan että kuljettajan on merkittävä aktivoidut merkkivalot sekä kaikki tavaran ja pakkauksen näkyvät vauriot konossementtiin ennen toimituksen hyväksymistä.
 6. Vaikka vaurioita ei olekaan näkyvissä, lähetyksen tulee olla pakkaamattomana ja tarkastettava. Kaikissa vaurioissa olisi otettava valokuvat, jos mahdollista, ja pakkaus on tallennettava.

  ServerLIFT: hen on otettava välittömästi yhteys ja ilmoitettava siitä kirjallisesti vaurioiden tai vikojen havaitsemisen yhteydessä.

  Ostaja sitoutuu siihen, että lähetys- tai väärinkäytöksistä johtuvat vahingot tai viat, joita ei ole ilmoitettu toimitushetkellä, dokumentoitu ja paljastettu ServerLIFT: lle toimituspäivänä, katsotaan tapahtuneiksi toimitusajan jälkeen, eikä niitä korvata ServerLIFT takuu tai ServerLIFT: n, sen edustajien tai operaattorien vastuu.

 7. Kaikki toimitushinnat ovat arvioita. Ostaja sitoutuu maksamaan kaikki lopulliset lähetyskustannukset Toimitusehtojen mukaan soveltuvin osin, mukaan lukien maksut kaikista ja kaikista erityispalveluista, joita operaattorilta vaaditaan toimitushetkellä, myös silloin, kun niitä ei pyydetä etukäteen.
 8. JÄLKEENVAIKUTUS: ServerLIFT ei ole vastuussa mistään viivästyksistä tai suorituksen laiminlyönnistä syistä, jotka ovat sen kohtuullisen valvonnan ulkopuolella. Näihin syihin kuuluvat muun muassa tulipalo, myrsky, tulva, räjähdys, onnettomuus, julkisen vihollisen teot, terrorismi, työriidat, työvoimapula, kuljetus tai kuljetushäiriöt tai viivästykset, kyvyttömyys turvata raaka-aineita tai niihin rajoittumatta. koneet sen laitteiden valmistamiseksi, Gd: n säädökset, liittohallituksen tai sen viraston toimet, minkä tahansa valtion tai paikallishallinnon tai niiden viraston toimet ja oikeustoimet. Samanlaiset syyt vapauttavat ostajan siitä, että ostajan tilaamia tavaroita, joita ei ole jo kuljetettu tai jotka on erityisesti valmistettu ja joita ei ole helppo myydä muille, ei ole otettu.
 9. SÄÄDÖN LAKI JA FORUMIN VALINTA: Tätä sopimusta ja sen suorittamia velvoitteita, rakentamista ja tulkintaa noudatetaan Arizonan osavaltion laeissa tai muussa paikassa, josta molemmat osapuolet sopivat, lukuun ottamatta minkään muun tuomioistuimen lakia ja ilman ottaen huomioon lainkäyttöalue, jossa voidaan nostaa kanne tai erityismenettely. Ostajan on aina noudatettava kaikkia sovellettavia liittovaltion, osavaltioiden ja paikallisia lakeja ja määräyksiä. Ellei molemmat osapuolet sovi toisin, Arizonan ylin oikeus Maricopa Countyn ja Yhdysvaltojen käräjäoikeuden Arizonan piirin asioissa on yksinomainen ja yksinomainen toimivalta asioissa, jotka ovat sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, tai tulkitsee tätä sopimusta ja päättää mahdolliset siitä johtuvat riidat.
 10. TAVAROIDEN SOVELTAMINEN JA VASTUULLINEN KÄYTTÖ: ServerLIFT, sen edustajat, urakoitsijat, konsultit, työntekijät, virkamiehet ja sen johtajat eivät ole vastuussa kaikista vahingoista, tappioista, oikeudenkäynneistä, tuomioista, palkinnoista, kustannuksista tai kuluista riippumatta siitä, aiheutuvatko vahingot tai sopimukset, mukaan lukien asianajajan palkkiot, kulut ja aiheutuvat kulut i) tavaroiden soveltamisesta ostajan malleihin ja / tai tuotteisiin tai ServerLIFT: n avusta tavaroiden soveltamiseen, (ii) ostajan tai sen työntekijöiden huolimattomasta toiminnasta tai laiminlyönnistä, (iii) ServerLIFT: n tuotteiden käytön tai ylläpidon laiminlyönnistä niiden käyttö- ja ylläpito-ohjeiden mukaisesti tai (iv) ostajan rikkomalla näitä ehtoja.
 11. LUOTTAMUKSELLISUUS: Kumpikaan osapuoli ei saa paljastaa luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille, ellei paljastava osapuoli saa kirjallista suostumusta toisin päin. Kummankin osapuolen toisilleen julkistamia tietoja, joita paljastava osapuoli ei ole asettanut julkisesti saataville (ts. Verkkosivustonsa kautta tai jotka ovat helposti ja kohtuudella saatavissa), pidetään oletuksena luottamuksellisina tiedoina.
 12. Voimassa: Mikä tahansa ServerLIFT: n epäonnistuminen milloin tahansa tai minkään ajanjakson ajan valvomaan mitään tässä esitetyistä säännöksistä ei ole luopuminen näistä säännöksistä tai millään tavalla vaikuta näiden ehtojen pätevyyteen.
 13. ERILLISYYS: Minkään näihin ehtoihin sisältyvän ehdot tai määräyksen pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei mitätöi tai vaaranna jäljellä olevia säännöksiä, jotka pysyvät kokonaan voimassa.
Toimitusaika Toimituskohta Kuvaus
FOB Destination, Prepaid, Add & Handling*
Kohdetelakka
Lähettäjä (ServerLIFT) käsittelee tavarat, mukaan lukien aikataulut, vakuutukset ja asiakirjat määräpaikkaan. Lähettäjä maksaa kaikki kustannukset ja käsittelykustannukset etukäteen, ja ne lisätään ostajan laskuun.
FOB-alkuperä *
ServerLIFT -telakka
Ostaja tai ostajan nimeämä kuljettaja käsittelee tavarat, mukaan lukien aikataulut, vakuutukset ja asiakirjat määräpaikkaan. Ostaja maksaa kaikki kulut ja käsittelykustannukset.

Miksi asiakkaamme luottavat palvelupisteeseen

Ota yhteys asiantuntijaan löytääksesi oikean nostoratkaisun tietokeskukseesi.

Lataa ILMAINEN valkoinen kirja "Parhaat käytännöt IT-laitteiden siirtämiseen datakeskuksessa"

Suorittavatko operaattorit vakiotoimintoja tai siirrätkö IT-laitteita tilojen välillä, ilmainen opaskirja tarjoaa arvokkaan tarkistusluettelon liikkeen suorittamiseksi turvallisesti ja ilman tarpeetonta riskiä.

Parhaiden käytäntöjen liikkuva-IT-laitteet-In-konesalin-Cover

kirjoita alla olevat tiedot ladataksesi paperin

tietokeskuksen konsolidoinnin toimintasuunnitelma

kirjoita alla olevat tiedot ladataksesi paperin

Parhaat käytännöt IT-osaston siirtämiseen datakeskuksessa

Hanki uusimmat oivallukset

Kunnioitamme yksityisyyttäsi, emmekä koskaan myy, vuokraa, vuokraa tai luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Emme myöskään lähetä sinulle ei-toivottua sähköpostia.

kirjoita alla olevat tiedot ladataksesi paperin

Tietokeskuksen siirto-opas

kirjoita alla olevat tiedot ladataksesi paperin

Datakeskuksen turvallisuusopas

kirjoita alla olevat tiedot ladataksesi paperin

Parhaat käytännöt datakeskuksen laitteiden käsittelyyn

kirjoita alla olevat tiedot ladataksesi paperin

Tietokeskuksen nostolaitteen ostaminen